Twaalfduizend revisies per jaar

De Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten herbergt 19 bedrijven. Samen reviseren ze circa zeventig procent van de aangeboden automatische transmissies. De rest komt op het conto van niet-leden en andere bedrijven. De totale markt in ons land omvat om en nabij twaalfduizend complete revisies per jaar. Achtduizend hiervan worden uitgevoerd in VNTS-verband. De grootste spelers binnen dit specialisme hebben ongeveer dertien procent van de totale markt.

Het echte handwerk

De insteek is dat de VNTS ten dienste staat van de leden, onder meer door seminars te organiseren. Met hetgeen de vereniging aanreikt aan vakkennis moeten de leden zich sterker kunnen profileren. Dat is ons enige doel.
Eisen
Om toe te kunnen treden, moeten kandidaten voldoen aan een aantal eisen, waaronder uitgebreide praktijkervaring.
Specialisten
Dus niet een defecte versnellingsbak uitbouwen en vervangen door een ruilexemplaar, maar de transmissie volledig demonteren, controleren op slijtage, eventueel versleten onderdelen vervangen en weer monteren en testen voor inbouw. Een echt specialisme.

Technische Trainingen

Het is noodzakelijk om in groepsverband het kennisniveau te bevorderen. "In de waan van de dag komt bijna niemand er toe om zich in te schrijven voor een training." Wereldwijd is de VNTS zelfs de enige groepering in de aftermarket die in samenwerking met ZF regelmatig cursussen organiseert. 

Contact info

VNTS
[email protected]
Bestuur:
Kim van Eeden (voorzitter)
Mark Ganzeboom (penningmeester)
Mingus Heuvelink (algemeen bestuurslid)
Mahmut Altundag (algemeen bestuurslid)
Pieter van Essen (algemeen bestuurslid)