Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In 2001 voorzag een aantal mensen binnen de automatenrevisiebranche dat samenwerking tussen de bedrijven onderling steeds belangrijker zou worden. Een reden hiervoor was de significante toename in de vraag naar automatische transmissies daar steeds meer fabrikanten diverse varianten van automaten in hun programma opnamen. 

Ook kon er door een samenwerkingsverband beter geanticipeerd worden op de veranderingen in de branche op het gebied van informatie, diagnose, techniek en logistiek.

Er vonden gesprekken plaats tussen een aantal revisiebedrijven die resulteerden in enkele vergaderingen met vrijwel alle gespecialiseerde revisiebedrijven van automatische transmissies. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat in 2003 de Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten (VNTS) werd opgericht.

 De doelstellingen van VNTS zijn onder andere:

  • Uniforme kwaliteitseisen
  • Eenduidige garantievoorwaarden
  • Informatie-uitwisseling
  • Het organiseren van technische seminars
  • Vergroten van de landelijke bekendheid
  • Momenteel zijn 24 revisiebedrijven aangesloten bij de vereniging. Hiermee beslaat het ledenbestand van de VNTS het merendeel van de revisiebedrijven van automatische transmissies in Nederland. 
  • Gezamelijk hebben de VNTS-revisiebedrijven in Nederland een marktaandeel van 70 procent.